Rexenerar o colectivo

Infórmate

Rexenerar o colectivo

Formación

Estamos traballando na nova web

Do conflicto ao soño

Novembro, 2018

Curso básico de facilitación de grupos

Novembro, 2018 Xuño, 2019

Ei ti, sé ti!

Febreiro, 2019