Somos unha cooperativa porque acreditamos nos principios da economía social e porque sabemos que xuntas somos máis fortes.

Apoiámonos en perfís profesionais diversos e complementarios para deseñar procesos cos que acompañar a transformación da realidade sobre a base de valores de xustiza, igualdade e diversidade.

A nosa vocación é facer camiño rexenerando historias, vínculos, saberes e comprometéndonos coas comunidades das que facemos parte.


Olalla L. Barro
(Lugo, 1982)

Licenciada en Ciencias Políticas e da Administración. Mestrado en Xestión de Proxectos de Medio Ambiente e Responsabilidade Social Corporativa e Mestrado de Axentes de Igualdade de Oportunidades para as Mulleres no Ámbito Rural.
Centrada no traballo para e coas persoas e coas comunidades. Leva o feminismo a todas as esferas da súa vida. Convencida de que o camiño cara a unha maior democratización nos levará a un futuro mellor e máis xusto.


Andrea R. Adega
(Ferrol, 1982)

Licenciada en Pedagoxía, educadora social e facilitadora de grupos.
Grandes dotes comunicativas, transmite moita potencia nos espazos onde está e achega visión dos procesos no seu conxunto. Sempre repensando as intervencións para asegurar resultados significativos.


Marcos Abalde Covelo
(Vigo, 1982)

Licenciado en Filoloxía Románica e Galega. Mestrado en Servizos Culturais. Escritor e investigador.
Apaixonado da historia e da cultura. Sistemático, entusiasta e comprometido coa dignificación da lingua galega e coa recuperación das memorias subalternizadas.


Olga Romasanta Iglesias
(Ordes, 1988)

Licenciada en Historia da Arte. Mestrado en Servizos Culturais e Mestrado en Educación e Museos. Formación en facilitación e xestión de grupos e en facilitación gráfica.
Alegría e enerxía, con moitas habilidades para o traballo en rede, así como para conectar grupos e persoas nun mesmo proceso. Capaz de manter a visión de conxunto e coidar a importancia de cada detalle.

 


Nadina Bértolo
(Salvaterra de Miño, 1981)

Deseñadora gráfica. Con anos de experiencia en traballo de identidade corporativa, gráfica publicitaria, deseño web e deseño editorial. Neste último campo levando a cabo tanto o deseño como a maquetación de libros e revistas.
Achega ao proxecto toda a súa creatividade, experiencia e saber facer no deseño gráfico. Pura luz!