Ao Vivo

Ano
2017-2018

Categoría
Facilitación de grupos e participación social

Clienta
Concello de Santiago de Compostela

Os encontros ao vivo son espazos de comunicación directa entre a cidadanía e a corporación municipal, que teñen como obxectivo conversar coa veciñanza e as asociacións dos barrios e parroquias sobre aquelas cuestión que lles afectan, atendendo as súas prioridades, demandas e problemáticas. Estes espazos de relación directa son posibles grazas á mediación, que facilita un diálogo diverso e regulado en tempos e quendas de palabra.