Apoderamento lingüístico. Ferramentas desde a Educación Social

Ano
2020

Categoria
Memoria e lingua

Clienta
Facultade de Educación Social, UDC

“Apoderamento lingüístico. Ferramentas desde a Educación Social” é un obradoiro dirixido a alumnado do Grao de Educación Social, e deseñado para a UDC. A través de dez horas de formación, que combinan teoría con exercicios prácticos e vivencias, búscase sensibilizar aos futuros e futuras educadoras sociais da importancia do seu rol no apoio da activación de falantes nunha lingua minorizada coma o galego. Pártese da súa experiencia no ámbito familiar e social para entender os estereotipos e prexuízos lingüísticos, e remátase deseñando un proxecto piloto que integra a intervención social e a normalización lingüística.

Desenvolvemos tarefas de deseño e execución da formación.