Do conflito ao soño

Home / Do conflito ao soño

Do conflito ao soño

Ano
2018

Categoria
Memoria

Clienta
Proxecto propio

Esta formación está dirixida ao profesorado co obxectivo de reforzar as súas habilidades docentes, dotando de ferramentas para xestionar os desafíos que as profesionais da educación encaran dentro e fóra da aula. As sesións están facilitadas por Anna Pujol e Lucía Suanzes.