Escola de Participación Cidadá de Narón

Ano
En curso

Categoria
Facilitación e participación social

Clienta
Concello de Narón

Deseño gráfico
nadina gráfica

A Escola de Participación Cidadá de Narón é un espazo de relación entre a veciñanza e o Concello. Comprende un conxunto de accións que buscan apoiar o tecido asociativo do municipio e fomentar a participación cidadá. Estes elementos son atención cidadá continuada, os Consellos Territoriais, a  plataforma www.naronparticipa.es, o programa educativo Plenos Escolares, formación e xornadas e eventos de cohesión do tecido asociativo.

Desenvolvemos tarefas de coordinación, comunicación, formación, facilitación e asesoramento.