Bergondo en feminino

Ano
2019

Categoria
Xéneros e identidade

Clienta
ANPA CEIP Couceiro Freijomil (Pontedeume)
ANPA CEIP Sanjurjo de Carricarte (A Coruña)

Medrando en igualdade é un proxecto de coeducación enmarcado no Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero. Consta dun obradoiro para familias e profesorado, no que identificar os estereotipos de xénero na crianza, e transformar estas actitudes; e un obradoiro infantil, no que achegarnos aos estereotipos no xogo e nos contos. Pode incluír tamén unha sesión de traballo con axentes locais fóra da comunidade educativa, na que trasladar os principais contidos e artellar propostas de acción inclusivas para os diferentes ámbitos.

Desenvolvemos este proxecto coas ANPAS dos CEIP Couceiro Freijomil e Sanjurjo de Carricarte.

Levamos a cabo as tarefas de coordinación, deseño, e execución dos obradoiros.