Cultura

Home / Cultura

Revalorización de patrimonio.

Actividades e eventos culturais.
_
Dinamización turística.
_
Acción cultural para infancia, adolescencia, persoas adultas e terceira idade.

Programas de acción cultural para centros educativos. Especialistas traballando co entorno.

Programas de innovación cultural.

Campañas creativas.

Programas culturais de integración social.

Obradoiros de creatividade e artísticos. Especialidade en Obradoiros de escrita creativa.

Campamentos de verán e de fins de semana.

Xogos e experiencias creativas para todas as idades.

Animación sociocultural.