Política de Protección de Datos

Home / Política de Protección de Datos

POLÍTICA PROTECCIÓN DE DATOS PARA A PÁXINA WEB – SEN FORMULARIO DE CONTACTO.
De acordo co establecido pola normativa de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que está a facilitar os seus datos de carácter persoal ao Responsable de Tratamento: REXENERANDO SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA (en adiante A ENTIDADE), con dirección AVDA. GONZALO NAVARRO Nº 1 LOCAL 29, 15570 – NARON (A CORUÑA).

1.- FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
Os datos recompilados serán unicamente os detallados no formulario de contacto, así como aqueles que vostede mesmo facilítenos no apartado Comentarios.
A ENTIDADE poderá tratar os seus datos de carácter persoal de acordo coas seguintes finalidades:

  • Xestionar a súa navegación a través do Sitio web.
  • Xestionar o servizo de Atención ao cidadán, para dar resposta ás dúbidas, queixas, comentarios ou inquietudes que poida ter relativas á información incluída no Sitio web, así como calquera outras consultas que poida ter.

Xestionar o cumprimento, mantemento, desenvolvemento e control de calquera relacións que a ENTIDADE manteña con vostede

No caso de que nos achegue Datos Persoais de terceiros, vostede responsabilízase de informar e obter o consentimento destes para ser achegados coas finalidades indicadas nos apartados correspondentes da presente Política de Privacidade e Cookies.

 

2.- LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
A lexitimación baséase no consentimento que vostede nos outorga ao utilizar o noso correo electrónico e enviarnos a información.

3.- DESTINATARIOS DE CESIÓNS
Non cederemos os seus datos a terceiros.

Contratamos a nosa infraestrutura virtual segundo un modelo de “computación na nube” a través de GOOGLE DRIVE e ao amparo do acordo EU-US Privacy Shield.

4.- DERECHOS
Por último, informámoslle dos seus dereitos en materia de protección de datos.

  • Dereito a solicitar o acceso aos seus datos persoais.
  • Dereito a solicitar a súa rectificación ou supresión (dereito ao esquecemento).
  • Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento, e a opoñerse ao tratamento
  • Dereito á portabilidade dos datos

Para exercer os seus dereitos non ten máis que realizar unha solicitude por escrito e acompañala dunha copia do seu DNI.

REXENERANDO SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA dispón de formularios adecuados respecto diso. Non ten máis que solicitalos ou ben presentar o seu propio escrito en REXENERANDO SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA; AVDA. GONZALO NAVARRO Nº 1 LOCAL 29, 15570 – NARON (A CORUÑA); social@rexenerando.com.

Poderá exercer o seu dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos persoais, nos termos e nas condicións previstos na LOPD, dirixíndose por escrito a REXENERANDO SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA en AVDA. GONZALO NAVARRO Nº 1 LOCAL 29, 15570 – NARON (A CORUÑA); social@rexenerando.com.

5.- MEDIDAS DE SEGURIDADE
REXENERANDO SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA ten implantadas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos seus datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, a perda e o tratamento e/ou o acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos provenientes da acción humana ou do medio físico e natural a que están expostas.