IGUALDADE

Incorporamos a visión de xénero de xeito transversal en todas as nosas intervencións e deseñamos e executamos accións específicas cara a igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e polo dereito á diversidade (sexual, afectiva, identitaria, etc.)

Servizos


PARTICIPACIÓN SOCIAL

Esforzámonos por contribuír na construción de procesos que afonden nas prácticas democráticas empoderando ás persoas para participar de xeito pleno, consciente e responsable da vida grupal e social.

Facémolo poñendo o foco tanto nos procesos de participación cidadá, no ámbito da xestión e facilitación de grupos e no acompañamento de proxectos de economía social.

Servizos


CULTURA

Acreditamos na cultura, na diversidade de prácticas culturais e artísticas, como ferramenta de cohesión, integración e como axentes de cambio.

Apoiámonos en tres alicerces para desenvolver estratexias e accións diversas: recuperación e valorización de culturas subalternizadas, artes escénicas e deseño gráfico.

Servizos