logo
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat.

Que facemos

Desenvolvemos proxectos propios e proporcionamos a entidades e empresas servizos integrais, desde o deseño do proxecto ata a coordinación e execución, incluíndo a facilitación, a comunicación e o deseño gráfico.

Facilitación de grupos e participación social

Área dedicada á participación e acompañamento de procesos grupais, apoio ao desenvolvemento organizacional e deseño de proxectos de participación social e mediación comunitaria.
Facilitación de espazos grupais apoiando espazos de toma de decisións, indagación e creación colectiva e xestión emocional
Acompañamento de equipos de traballo
Apoio ao desenvolvemento organizacional
Deseño de procesos participativos inclusivos
Intervención e mediación sociocomunitaria
Formación para o traballo en colectivo
Acompañamento en procesos creativos
Educación para a participación con infancia e adolescencia

Curso Básico de facilicitación de grupos

Xéneros e identidade

Área centrada nos xéneros, a identidade, a equidade, o empoderamento e a transformación das relacións para a xustiza social. Este é un ámbito transversal en todos os traballos de Rexenerando, aínda que desenvolvemos proxectos e actividades específicas nel.
Proxectos de coeducación: campamentos, obradoiros infantís e para adolescentes
Formación para persoas adultas sobre comunicación inclusiva, historia dos feminismos, educación emocional, educación afectivo-sexual ou empoderamento colectivo
Plans e programas de igualdade para entidades e administracións públicas
Proxectos de participación social vinculados á posta en valor da memoria, os coñecementos e a experiencia das mulleres

Cultura, memoria e territorio

Área vinculada á cultura e a dignificación dos territorios, desde as disciplinas da historia, a educación ambiental e a divulgación das memorias subalternizadas. O obxectivo é que as persoas comprendan e valoren os espazos que habitan e se comprometan no seu coidado e xestión.
Roteiros históricos interpretados
Proxectos educativos de posta en valor do territorio e os seus recursos
Procesos participativos vinculados co urbanismo e a arquitectura
Investigación social e comunitaria e mapeos colectivos
Proxectos de creación artística e reflexión crítica
Obradoiros de memoria colectiva
Produción de xornadas divulgativas e participativas

Comunicación e gráfica

Área dedicada á creación de contidos e xestión do coñecemento. Ten como obxectivo traducir o contido e obxectivos dos proxectos, procesos e propostas en elementos comunicables por diferentes canles e formatos
Deseño editorial
Ilustración
Identidade corporativa
Gráfica publicitaria
Deseño web
Creación e xestión de contidos
Deseño de campañas e plans de comunicación
Xestión de redes sociais
Edición integral de publicacións

Proxectos